Day and night

+375 212 48-56-55

+375 (33) 3373722

+375 (33) 3373711

contact us

יהי זכרם ברוך 

טיפול במקומות קבורה

 

אם אין לכם אפשרות לטפל אחר מקומות קבורה של יקיריכם, להוציא עשבים שוטים, לנקות את הזבל, לכרות ענפים
ועצים יבשים, לנטוע פרחים, לצבוע את הגדר, ליישר את המצבה הרעועה, ערוגת פרחים, אז אנחנו יכולים לעזור לכם
ולקחת על עצמנו את כל הדאגה והאחריות בטיפול אחר מקומות קבורה בויטייבסק ומחוז ויטייבסק.

 

אנו מוכנים לצאת למקום קבורה של יקיריכם בכל זמן שנוח לכם. לאחר הסכמה על העבודות שצריכות להתבצע, ייחתם
חוזה על ביצוע העבודה.

 

יש אפשרות לעריכת חוזה חד פעמי, על מנת לשפץ ולסדר את המקום קבורה לרגל ימי זיכרון או חגים דתיים מחד,
ועריכת חוזה לטיפול קבוע אחר מקומות קבורה. עם בחירת חוזה לטיפול קבוע אחר מקומות קבורה, אתם מקבלים
חבילת שירותים, אשר מבטיחים לכם טיפול וסידור קבוע אחר מקומות קבורה לאורך תקופת החוזה, הנחת פרחים
בתאריכים שנקבעו על ידיכם, ביקורת מתמדת של מקום קבורה כולל שליחת דו"ח מצולם תקופתי, ומחיר הנמוך מזה
אם הייתם לוקחים את השירותים הללו לחוד. ללקוחות קבועים הנחות נוספות!!!

 

מחיר העבודות נקבע תוך התחשבות בחבילת שירותים הנבחרת (הוצאות נסיעה על מתן שירות מחוץ לגבולות מחוז
ויטייבסק מחושבות בנפרד).

ביצוע העבודות מוכח ע"י שליחת דו"ח מצולם ללקוח (ניתן לשלוח תמונות דרך דואר אלקטרוני, הרשום בחוזה).

 

חבילות שירותים

 

חבילת "סטנדרט חד פעמי"

 1. ניקיון זבל, עלים, עשבים, שלג במקום קבורה.
 2. ניקוי גדר, ניקוי (שטיפה) של מצבה, ערוגת פרחים, במידת הצורך ניקוי עם חומרים ייעודיים.
 3. הסרת חלודה וצביעת גדר מתכת או ניקוי ופוליש (ווקס) גדרות מאבן (בעונות חמות של השנה).
 4. יישור שטח (ללא הוספת חול או קרקע פורייה).
 5. השקיית פרחים וצמחייה אחרת בשטח הקבורה.
 6. משלוח ללקוח 2 תמונות דיגיטליות, המראות את מצב מקום הקבורה (לפני ואחרי ביצוע העבודות).
 7. ייעוץ טכני חינם ע"י מומחה לגבי שחזור ושיפור מקום קבורה (עם הזמנת שירותים נוספים).
 
מחיר חבילת שירותים הינה $120.
 

מחיר חבילת שירותים ניתנת מתוך הנחה לשטח סטנדרטי (2 x 2.5מ') לשני מקומות קבורה, במקרה של ממדיי שטח
אחרים, על כל מקום קבורה נוסף (עוד 1 מ') המחיר יעלה ב 20%.

 
_____________________________________________________________________________
 
חבילת "פרמיום חד פעמי"
 
 1. ניקיון זבל, עלים, עשבים, שלג במקום קבורה.
 2. ניקוי גדר, ניקוי (שטיפה) של מצבה, ערוגת פרחים, במידת הצורך ניקוי עם חומרים ייעודיים.
 3. הסרת חלודה וצביעת גדר מתכת או ניקוי ופוליש (ווקס) גדרות מאבן (בעונות חמות של השנה).
 4. יישור שטח (עם הוספת חול או קרקע פורייה).
 5. השקיית פרחים וצמחייה אחרת בשטח הקבורה.
 6. פוליש ווקס של חלקי אבן במצבה, ערוגת פרחים (בעונות חמות של השנה).
 7. הנחת שני פרחי ציפורן (ניתן להניח פרחים אחרים, פרחים מלאכותיים, זרי פרחים לפי הסכמה מראש)
 8. הדלקת נרות.
 9. משלוח ללקוח 2 תמונות דיגיטליות, המראות את מצב מקום הקבורה (לפני ואחרי ביצוע העבודות).
 10. ייעוץ טכני חינם ע"י מומחה לגבי שחזור ושיפור מקום קבורה (עם הזמנת שירותים נוספים).
 
מחיר חבילת שירותים הינה $150.
 
מחיר חבילת שירותים ניתנת מתוך הנחה לשטח סטנדרטי (2 x 2.5מ') לשני מקומות קבורה, במקרה של ממדיי שטח אחרים, על כל מקום קבורה נוסף (עוד 1 מ') המחיר יעלה ב 20%.
 
________________________________________________________________________________
 
חבילת "סטנדרט שנתי"
 
 1. ניקיון זבל, עלים, עשבים, שלג במקום קבורה (פעם בשלושה חודשים).
 2. ניקוי גדר, ניקוי (שטיפה) של מצבה, ערוגת פרחים, במידת הצורך ניקוי עם חומרים ייעודיים (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 3. הסרת חלודה וצביעת גדר מתכת או ניקוי ופוליש (ווקס) גדרות מאבן (בעונות חמות של השנה).
 4. יישור שטח (עם הוספה חלקית חול או קרקע פורייה) (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 5. השקיית פרחים וצמחייה אחרת בשטח הקבורה.
 6. משלוח ללקוח 2 תמונות דיגיטליות, המראות את מצב מקום הקבורה (לפני ואחרי ביצוע העבודות).
 7. ניקיון חינם והודעה מידית ללקוח עם גילוי סימנים של וונדליזם.
 8. ייעוץ טכני חינם ע"י מומחה לגבי שחזור ושיפור מקום קבורה.
 

מחיר חבילת שרות בשנה ראשונה הינה $180 (לשנה).
מחיר חבילת שרות בשנה שנייה וכל שנה נוספת הינה $150 (לשנה).
מחיר חבילת שירותים ניתנת מתוך הנחה לשטח סטנדרטי (2 x 2.5מ') לשני מקומות קבורה, במקרה של ממדיי שטח אחרים, על כל מקום קבורה נוסף (עוד 1 מ') המחיר יעלה ב 20%.

 
 
________________________________________________________________________________________________
 
חבילת "פרמיום שנתי"  
 1. ניקיון זבל, עלים, עשבים במקום קבורה (פעם בשלושה חודשים). ניקיון שלג (פעמיים בחורף)
 2. ניקוי גדר, ניקוי (שטיפה) של מצבה, ערוגת פרחים, במידת הצורך ניקוי עם חומרים ייעודיים (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 3. השקיית פרחים וצמחייה אחרת בשטח הקבורה.
 4. הסרת חלודה וצביעת גדר מתכת או ניקוי ופוליש (ווקס) גדרות מאבן (בעונות חמות של השנה) (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 5. יישור שטח (עם הוספת חול או קרקע פורייה) (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 6. פוליש ווקס של חלקי אבן במצבה, ערוגת פרחים (בעונות חמות של השנה) (פעם אחת עם ניקוי ראשון).
 7. שתילה, לפי בחירת הלקוח, של פרחים רב עונתיים, שיחים (תשלום נוסף רק על החומר הניטע; פעם אחת באביב).
 8. טיפול בצמחייה (פעם בשלושה חודשים).
 9. הנחת פרחי ציפורן ביום פטירה, הדלקת נרות, (ניתן להניח פרחים גם בתאריכים / ימים אחרים, כמו כן ניתן להניח פרחים אחרים, פרחים מלאכותיים, זרי פרחים לפי הסכמה מראש).
 10. משלוח ללקוח 2 תמונות דיגיטליות, המראות את מצב מקום הקבורה (לפני ואחרי ביצוע העבודות).
 11. ניקיון חינם והודעה מידית ללקוח עם גילוי סימנים של וונדליזם.
 12. ייעוץ טכני חינם ע"י מומחה לגבי שחזור ושיפור מקום קבורה

 

מחיר חבילת שרות בשנה ראשונה הינה $250 (לשנה).
מחיר חבילת שרות בשנה שנייה וכל שנה נוספת הינה $220 (לשנה).
מחיר חבילת שירותים ניתנת מתוך הנחה לשטח סטנדרטי (2 x 2.5מ') לשני מקומות קבורה, במקרה של ממדיי שטח אחרים, על כל מקום קבורה נוסף (עוד 1 מ') המחיר יעלה ב 20%.

 

אנחנו גם יכולים:

 • לייצר ולהתקין גדר מרותכת או מחושלת, שולחנות, ספסלים;
 • להציע מגוון רחב של מצבות מגרניט או שבבי גרניט;
 • להתקין שפת דרכה ולהניח מדרכה;
 • לעצב שטח עם חצץ דקורטיבי;
 • ליישר את השטח עם שכבה של חול או קרקע פורייה;
 • לבצע שיפוץ קטן של גדר ומצבה;
 • להניח פרחים, זרי פרחים, נרות זיכרון בתאריכים שנקבעו ע"י הלקוח;
 • להציע הסעות למקום קבורה וחזרה;
 • לפגוש, לעזור בהסדרי לינה בויטייבסק למגיעים מערים אחרות;

News

ALL_NEWS
Thank you for your message. We will contact you in a few days